Oświadczenie

  • Posted on: 18 June 2016
  • By: Operator

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Sochaczewie oświadcza,
że nie prowadzi i nie prowadziło publicznej zbiórki pieniędzy na rzecz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "AZOREK" w Kożuszkach Parcel. Zbiórka darów rzeczowych prowadzona przez osoby prywatne odbywa się bez zgody i upoważnienia naszej organizacji. 

Jednocześnie dziękujemy za każde dary dla naszych podopiecznych dostarczane bezpośrednio do naszego schroniska oraz darowizny pieniężne przekazywane na konto naszego oddziału, które jest umieszczone na naszej stronie w zakładce "Help Me". 

Aldona Kmiecińska - Prezes TOZ O/Sochaczew