1% podatku

  • Posted on: 28 February 2016
  • By: Operator

Zarząd Oddziału w Sochaczewie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce zwraca się do mieszkańców naszego miasta i wszystkich osób, którzy mieli zamiar przekazać na nasz Oddział 1% swojego podatku dochodowego z następującą informacją – W imieniu naszych podopiecznych, bezdomnych psów i kotów, z całego serca dziękujemy za chęć niesienia nam pomocy. Jest to świadectwem Państwa dobroci i niezwykłej wrażliwości. Niestety z powodu błędu urzędniczego popełnionego przez urzędnika Ministerstwa nie jest to możliwe w tym roku bilansowym.

W grudniu, a dokładnie 03.12.2015 roku otrzymaliśmy z KRS decyzję o nadaniu naszemu Oddziałowi Statusu Organizacji Publicznej. Uprawnia nas to do otrzymywania w/w 1%. Po otrzymaniu tej decyzji weszliśmy na stronę internetową Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i upewniliśmy się, że w umieszczonym na tej stronie „Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 „ jesteśmy wpisani pod numerem 8107.

Upewniwszy się, że spełniamy wszelkie wymogi ( Statut OPP oraz wpis na listę Ministerstwa) wydrukowaliśmy ulotki z naszym KRS z prośbą o wpłacanie pieniędzy.

Niestety, okazało się , że pierwsze wpłaty zostają cofnięte ponieważ nie ma nas na liście Ministerstwa.

Natychmiast skontaktowaliśmy się z Ministerstwem i otrzymaliśmy odpowiedź, że urzędnik pomyłkowo wpisał nas na listę, ponieważ na liście mogły być wyłącznie podmioty, które otrzymały status OPP do końca listopada ( ubiegłego roku obliczeniowego). Urzędnik popełnił pomyłkę, za którą teraz my musimy ponosić konsekwencje. Urzędnicy w Ministerstwie tłumaczyli się faktem, że w przeciągu trzech tygodni błąd poprawili, usunęli nas z listy i nie mogą działać wbrew Ustawie.

Niestety, nie jesteśmy w stanie wygrać z aparatem urzędniczym i dlatego 1% podatku za 2016 rok będziemy mogli zbierać dopiero w 2017 roku, a za rok 2015 w ogóle nie możemy zbierać.

Jedynym wyjściem z sytuacji jest przekazanie danej kwoty na Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z wpisaniem w rubryce informacje szczegółowe , że dana kwota jest do przekazania na Oddział TOZ w Sochaczewie.

Bardzo przepraszamy za sytuację, która powstała nie z naszej winy i prosimy wszystkich Państwa o zrozumienie i wyrozumiałość

Prezes Aldona Kmiecińska