Zgłaszanie bezdomnych zwierząt - kontakt

  • Posted on: 28 January 2019
  • By: Operator

Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt z terenu miasta Sochaczew przyjmowane są pod numerami: (46) 862 22 35 wew. 526   (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego)   oraz (46) 862 36 82 (całodobowy miejski telefon interwencyjny) lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego. Osoba zgłaszająca zwierzę powinna podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz dane osobowe umożliwiające jej identyfikację. Urząd Miejski nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.

Samodzielne złapanie zwierzęcia i umieszczenie na własnej posesji lub osobiste odwiezienie go do schroniska bez uprzedniego zgłoszenia pod w/w numerami telefonów będzie skutkować przejęciem całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, które nie zostanie uznane już za zwierzę bezdomne.