O nas

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało założone 1 listopada 1864 roku. Była to druga na świecie tego typu organizacja – po powstałym kilka lat wcześniej Brytyjskim Królewskim Towarzystwie. Jednym z założycieli był Adolf Dygasiński, a współpracowali z TOZ Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski i wielu innych wybitnych Polaków.

W  1927 roku dr. Edward Tryański i inż. Tadeusz Matecki opracowali projekt ustawy o ochronie zwierząt, który stał się podstawą wydanego  w 1928 roku rozporządzenia Prezydenta RP o ochronie zwierząt, jednego z pierwszego tego typu przepisów na świecie.

W 1939 roku TOZ miał już 45 tys. członków i istniało 125 oddziałów terenowych.

Po wyzwoleniu do 1946 roku odtwarzano struktury organizacji.
W 1951 roku działalność ówczesnych członków TOZ doprowadziła do wprowadzenia obowiązkowych szczepień psów przeciwko wścieklizny

Największym osiągnięciem TOZ było uchwalenie Ustawy o Ochronie Zwierząt w dniu 21 sierpnia 1997 roku.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce jest największą tego typu organizacją w Polsce, jedną z największych w Europie. W ponad 100 jednostkach terenowych realizuje swoje cele statutowe, do których należy działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania och, objęcia ochroną i otoczenia opieką, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz ochrony środowiska.

Od szeregu lat na terenie miasta Sochaczew i powiatu sochaczewskiego działa jednostka terenowa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Członkowie oddziału społecznie, często angażując własne środki finansowe, starają się w miarę możliwości pomagać bezdomnym zwierzętom.
Pragniemy, przy współpracy władz miasta i gmin ościennych, zrealizować plan budowy jednego powiatowego schroniska dla bezdomnych zwierząt, które w najbardziej optymalny sposób mogło by zapewnić opiekę porzuconym i nie chcianym  naszym „braciom mniejszym”.

Aby w sposób należyty przygotować się do udziału w realizacji tej idei, oddział TOZ w Sochaczewie przystąpił do przetargu na obsługę miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek”. Przetarg na obsługę schroniska wygraliśmy i od lipca 2013 roku do lipca 2015 roku podjęliśmy się tego zadania. Jest to dla nas nowe wyzwanie, któremu staramy się sprostać i mamy nadzieję, że z pomocą władz miasta i gminy, sponsorów, wolontariuszy i wszystkich ludzi dobrej woli uda nam się w sposób najlepszy z możliwych wypełnić nasze zadanie.